optoNCDTILR 1183激光时差式距离传感器_中国教育装备采购网

厦门欣锐仪器仪表有限公司

4008190228-0463
 optoNCDTILR 1183激光时差式距离传感器
 • optoNCDTILR 1183激光时差式距离传感器
 • optoNCDTILR 1183激光时差式距离传感器

  参考价格: ¥2570.00
  产品型号:optoNCDTILR 1183
  所在地区:福建
  上架时间:2018年08月15日
  留言咨询
  4008190228-0463   QQ交谈
  与企业取得联系时请告知该信息获取自中国教育装备采购网
  我要分享
  详细说明

  optoNCDTILR 1183激光时差式距离传感器
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  激光时差式距离传感器

   

   

   
  线性量程 0.1-30m (150m,使用反光膜)
  绝对误差 ±2mm(+15ºC…+30ºC) ±5mm(-10ºC…+50ºC)
  重复精度 ±0.5mm
  响应时间 20ms-6s
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  激光时差式距离传感器

   

   

   
  线性量程 0.1-30m (150m,使用反光膜)
  绝对误差 ±2mm(+15ºC…+30ºC) ±5mm(-10ºC…+50ºC)
  重复精度 ±0.5mm
  响应时间 20ms-6s